Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

Rzecznik Dyscyplinarny PZŁ

Zespół Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego:

kol. Łuczak Sławomir     – ORD

kol. Przepierski Michał     – z-ca ORD

kol. Lubiński Roman

 

Comments are closed.