Okręgowa Rada Łowiecka

Okręgowa Rada Łowiecka PZŁ Toruń

IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Toruniu w dniu 19.07.2015 roku wybrał członków

Okręgowej Rady Łowieckiej:

kol. Stanisława Antkowiaka

kol. Mirosława Dąbrowskiego

kol. Macieja Januszewskiego

kol. Jana Jankowskiego

kol. Wiesława Kalinowskiego

kol. Kazimierza Kapuścińskiego

kol. Grzegorza Karpika

kol. Piotra Karpińskiego

kol. Tadeusza Kempę

kol. Henryka Krzywdzińskiego

kol. Mariana Lendzioszka

kol. Jerzego Pieczewskiego

kol. Tadeusza Suska

kol. Witolda Tęgowskiego

kol. Ireneusza Zabłockiego

oraz Kapelana myśliwych i leśników Diecezji Toruńskiej ks. kan. Gabriel Aronowski.

 

Okręgowa Rada Łowiecka na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 19.07.2015r. wybrała

Prezydium Rady w składzie:

– kol. Maciej Januszewski – prezes ORŁ

– kol. Henryk Krzywdzińśki – v-ce prezes ORŁ

– kol. Piotr Karpiński – sekretarz ORŁ

oraz Łowczego Okręgowego – Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu:

– kol. Jerzego Hermanowskiego

 

Na posiedzeniu w dniu 07.08.2015 r. Okręgowa Rada Łowiecka powołała:

– członków Zarządu Okręgowego

– Okręgową Komisję Rewizyjną

– zespół Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego

– Okręgowy Sąd Łowiecki

– i komisje problemowe

 

Na posiedzeniu Okręgowej Rady Łowieckiej w dniu 18.07.2018 r. zaszły zmiany w składzie Rady i Prezydium Rady:

Kol. Henryk Krzywdziński złożył rezygnację z pełnienia funkcji v-ce prezesa ORŁ i członka ORŁ w związku z wyborem na członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu.

Nowym członkiem ORŁ wybrano kol. Roberta Kruszewskiego, a na stanowisko v-ce prezesa ORŁ wybrano kol. Ireneusza Zabłockiego.

Comments are closed.