Łopaty daniela

Łopaty daniela

Daniel

Lp. Imię i Nazwisko Rok pozyskania Nadleśnictwo Pkt. CIC Przyznany medal
1. Mikołaj Kaliciński 2015 Golub-Dobrzyń 196,38 złoty
2. Jerzy Pieczewski 2000 Golub-Dobrzyń 193,68 złoty
3. Robert Majchrzak 2012 Golub-Dobrzyń 192,03 złoty
4. Robert Majchrzak 2012 Golub-Dobrzyń 189,53 złoty
5. Leszek Wegnerowski 2003 Golub-Dobrzyń 188,84 złoty
6. Ryszard Bajerski 2006 Golub-Dobrzyń 187,76 złoty
7. Robert Majchrzak 2016 Golub-Dobrzyń 187,69 złoty
8. J.F. Czajkowski 2004 Golub-Dobrzyń 187,64 złoty
9. Piotr Madej 2015 Golub-Dobrzyń 187,14 złoty
10. Ove Jorgensen 2009 —————— 184,83 złoty

 

Zapraszamy do przesyłanie do nas zdjęć medalowych i „ciekawych” trofeów – umieścimy je w naszej galerii.

Medal złoty: Punkty CIC: 180,00+
Medal srebrny: Punkty CIC: 170,00 – 179,99
Medal brązowy: Punkty CIC: 160,00 – 169,99

Wycena poroża daniela

I.1. Długość poroża mierzy się od dolnej krawędzi róży do najwyższego punktu zwartej łopaty. Łopatowate wydłużenia uwzględnia się do pomiaru długości, jeżeli ich największa szerokość stanowi połowę pomiaru największej pełnej szerokości łopaty.

I.2. Długości oczniaków mierzy się od górnej krawędzi róży do czubka odnogi.

I.3. Długości łopat mierzy się po zewnętrznej krzywiźnie od tego miejsca, w którym się tyki zaczynają poszerzać, do najwyższego punktu zwartej łopaty. Jeżeli górny obwód tyki jest mniejszy niż 130 % wartości obwodu dolnego, przesuwa się miarkę ku łopacie tak, aby osiągnąć pomiar obwodu o 1 cm większy, i od tego miejsca rozpoczyna się pomiar długości łopaty. Jeżeli górny obwód przekracza 130 % wartości obwodu dolnego, początek pomiaru długości łopat stanowi punkt przecięcia osi opieraka i tyki.

I.4. Szerokość łopat mierzy się w ten sposób, że zalicza się połowę pomiaru obwodu łopaty w najszerszym jej miejscu bez sęków i wyrostków.

I.5. Bez wyjaśnień.

I.6. Obwód dolny tyki mierzy się w najcieńszym miejscu pomiędzy oczniakiem a opierakiem.

I.7. Obwód górny tyki mierzy się w najcieńszym miejscu pomiędzy opierakiem i łopata. Jeżeli wartość tego pomiaru mieści się w granicach do 130 % wartości pomiaru dolnego obwodu tyki, to zalicza się ja w całości do wyceny. Jeżeli natomiast przekroczy ona 130 % pomiaru dolnego obwodu tyki, to zalicza się do wyceny tylko 130 % wartości dolnego obwodu tyki. Jeżeli na tyce brakuje opieraka, to pomiaru dokonuje się miedzy oczniakiem a łopata w najcieńszym miejscu, a wynik tego pomiaru przyjmuje się za dolny i za górny obwód tyki.

I.8. Ustalenie masy poroża z krótko przycięta czaszka i kością nosowa powinno nastąpić, co najmniej trzy miesiące po pozyskaniu. Przy porożach z pełna czaszka bez żuchwy należy potrącić 250 g i odpowiednio mniej przy odcięciu części czaszki.

II.1.Ubarwienie:

 1. a) żółtawe lub sztucznie barwione 0 pkt.,
 2. b) szare lub brązowe 1 pkt.,
 3. c) brązowe do czarnego 2 pkt.

II.2.Seki na łopatach. Uwzględnia się tylko sęki na łopatach, które osiągają, co najmniej 2 cm. Wyceny sęków dokonuje się w następujący sposób:

Krawędzie łopat ze skąpą ilością krótkich sęków 0 pkt. (Jednostronnie) 0 pkt. (Obustronnie)

Sęki na 1/3 krawędzi łopaty 1 pkt. (Jednostronnie) 2 pkt. (Obustronnie)

Sęki na 2/3 krawędzi łopaty 2 pkt. (Jednostronnie) 4 pkt. (Obustronnie)

Sęki na całej dolnej krawędzi łopaty łącznie z ostroga 3 pkt. (Jednostronnie) 6 pkt. (Obustronnie)

II.3.Moc, kształt i regularność: z przewidzianych 5 pkt., 3 pkt. dotyczą mocy łopat, a 2 pkt. – ich kształtu i regularności. Liczba punktów za moc zależna jest od masy poroża:

 1. a) 2,75-3,00 kg – 1 pkt.,
 2. b) 3,01-3,25 kg – 2 pkt.,
 3. c) 3,26 kg i więcej – 3 pkt.

III.1.Potracenia za niedostateczna rozłogę:

 1. a) poniżej 85 % średniej długości poroża 1 pkt.,
 2. b) poniżej 80 % średniej długości poroża 2 pkt.,
 3. c) poniżej 75 % średniej długości poroża 3 pkt.,
 4. d) poniżej 70 % średniej długości poroża 4 pkt.,
 5. e) poniżej 65 % średniej długości poroża 5 pkt.,
 6. f) poniżej 60 % średniej długości poroża 6 pkt.

III.2.Wadliwe łopaty:

wyburzone, rombowe lub trójkątne 1-3 pkt. (Jednostronnie) 2-6 pkt. (Obustronnie)

rozdwojone 2-4 pkt. (Jednostronnie) 4-8 pkt. (Obustronnie)

rozstrzępione 3-5 pkt. (Jednostronnie) 6-10 pkt. (Obustronnie)

szablaste 4-5 pkt. (Jednostronnie) 8-10 pkt. (Obustronnie)

III.3.Wadliwe krawędzie łopat. Za wadliwe uznaje się np. gładkie albo zmurszałe krawędzie łopat.

III.4.Niedostateczna równomierność. Za niedostateczna równomierność uznaje się miedzy innymi nierównomierne ustawienie tyk, nierównomierna długość poroża, różnice w długości oczniaków i opieraków.


 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *