I Spotkanie Dian w Okręgu Toruńskim PZŁ

 

s6-1artemis

Na zaproszenie Okręgowej Rady Łowieckiej i Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu dnia 21 kwietnia 2016r. do Ośrodka Edukacyjnego w Unisławiu przybyły 22 polujące panie  zarejestrowane w naszym  okręgu. W spotkaniu uczestniczyli : Prezes ORŁ  M. Januszewski, Łowczy Okręgowy J. Hermanowski i Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji  Z. Paradowski. Gospodarzem spotykania był kol. Piotr Karpiński, który powitał przybyłych i zapoznał z  historią powstania ośrodka.  Po przedstawieniu przez Prezesa ORŁ kol. Macieja Januszewskiego uchwały Okręgowego Zjazdu Delegatów dotyczącej podjęcia działań w kierunku integracji Dian z naszego okręgu, kol. Jerzy Hermanowski omówił kwestie organizacyjne związane z powołaniem  Komisji Dian przy ORŁ w Toruniu. Kol. Janina Arczykowska nakreśliła cel  stojący przed Komisją, którym jest aktywizowanie i wspieranie polujących pań w działaniach na rzecz promowania polskiego, współczesnego łowiectwa z zachowaniem jego pięknych, starych tradycji i obyczajów   oraz  plan  na najbliższy okres. Fakt  powołania Komisji spotkał się z aprobatą zebranych pań. Diany wypełniły deklaracje przystąpienia,  przedstawiły się i opowiedziały o swoich działaniach na rzecz łowiectwa.  Zaproponowały na Przewodniczącą Komisji Dian ORŁ w Toruniu, kol. J. Arczykowską. Ustalono, że następne spotkanie Dian odbędzie się 28 maja br. w Brodnicy podczas XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej.

Darz Bór!

 

diany_resize