Komisja Kultury i Promocji Łowiectwa

„Hubertus 2017 na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu”

Miejsce, program i przebieg tegorocznych uroczystości związanych z kultem św. Huberta są wynikiem wspólnego wysiłku całego składu komisji. Sukces, jaki osiągnęliśmy zarówno pod względem wizerunkowym, jak i promocyjnym jest najlepszą zapłatą za wysiłek tych, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby ugościć wszystkich obecnych na tym jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej tradycji. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia prawie wszystkich Kół Łowieckich naszego Okręgu, Komisji Dian, Komisji Kynologicznej, Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu, ale i wielu koleżanek i kolegów z okolicznych kół, którzy pomagali nam często wraz z całymi rodzinami i znajomymi. Wzorcowa wręcz współpraca z władzami PTTK, władzami samorządu terytorialnego, organizatorem  „Pogoni za lisem”, przy wsparciu Lasów Państwowych dała wspaniały rezultat. Obraz tego, jaki przebieg miały uroczystości dają informacje w pozostałych zakładkach naszej strony. Przekazujemy pozdrowienia dla wszystkich organizatorów  i uczestników uroczystości Hubertowskich w regionach i Kołach Łowieckich Okręgu i kraju . (więcej…)

 DARZ BÓR!!!

 


XI Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich i IX-tego Turnieju Fanfar i Hejnałów o statuetkę Anny Wazówny

Brodnica, jak co roku o tej porze była gospodarzem XI- tego Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich i IX-tego Turnieju Fanfar i Hejnałów o statuetkę Anny Wazówny. 27 maja w kaplicy św. Huberta przy kościele p.w. Matki Bożej Fatimskiej  przed jury i publicznością swoje umiejętności prezentowały zespoły i soliści z całego kraju . Wieża Zamku Krzyżackiego była miejscem Turnieju Fanfar i Hejnałów. W niedzielę 28 maja po mszy św. Hubertowskiej wręczono nagrody i wyróżnienia najlepszym solistom i zespołom . (więcej…)

 


Las bez tajemnic 2017

9 maja 2017 r. w leśniczówce Grabiny położonej na terenie Nadleśnictwa Brodnica odbyła się X-ta jubileuszowa edycja konkursu „LAS BEEZ TAJEMNIC”.

Uczniowie 22 szkół powiatów Brodnickiego i Nowomiejskiego w testach i konkursach wykazali się dużą znajomością flory i fauny oraz rolą myśliwego w środowisku .

Niska temperatura, przelotny śnieg i grad nie zepsuł świetnego nastroju i zapału dzieci w tym wydarzeniu. Zwycięzcami konkursu byli wszyscy jego uczestnicy.

Jednak nie kwestionowany tytuł „Czarodzieja lasu” w roku 2017 zdobył Jakub Grochowski z Nieżywięcia .

To cykliczne wydarzenie nie byłoby możliwe  bez zaangażowania jego organizatorów to jest Nadleśnictw Brodnica, Iława, Jamy, Szkoły w Lipinkach, Porozumienia Kół Łowieckich „Kult świętego Huberta” przy wsparciu władz samorządów powiatowych i gminnych.

 

 


 


Plan pracy Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa Okręgowej Rady Łowieckiej w Toruniu na rok 2017

 

1 .Współpraca z ośrodkami edukacji ekologicznej w zakresie przedstawienia dzieciom roli myśliwych w kształtowaniu środowiska,  praca ciągła cały rok historii i kultury łowieckiej .

2 . Konkurs dla dzieci i młodzieży „Las bez tajemnic” w ośrodku 9 maj 2017r. edukacji ekologicznej w Grabinach k/Brodnicy /22 szkoły x 2 uczniów z nauczycielem.

3. XI Festiwal Sygnalistów Myśliwskich oraz IX Turniej 27 – 28 maj 2017r. Fanfar i Hejnałów o statuetkę Anny Wazówny w Brodnicy.

4.Spotkania i festyny „ Myśliwi dla dzieci i młodzieży” zgodnie z kalendarzem Kół łowieckich.

5 . Konkursy, zabawy oraz spotkanie Władz Okręgu z dziećmi i młodzieżą z okazji dnia dziecka Raciniewie k/ Unisławia 2 czerwiec 2017r.

6. Zlot samochodów terenowych „Myśliwi i ich maszyny” w Grudziądzu 26 sierpień 2017r.

7. Okręgowe obchody z okazji św. Huberta w Golubiu – Dobrzyniu 30 wrzesień.2017r.

8. Okręgowy konkurs na najlepszy przysmak i nalewkę myśliwego. Zamek Golub – Dobrzyń  30 wrzesień 2017r.

9. Okręgowy Konkurs na najlepszą fotografię o tematyce Łowiecko – przyrodniczej. Zamek Golub – Dobrzyń. 30 wrzesień 2017r.

10 . Pokaz psów ras myśliwskich. Teren zamku Golub – Dobrzyń 30 wrzesień 2017r.

11 . Uroczysta msza św. „Hubertowska” oraz biesiada myśliwych i leśników organizowana przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne  „Fatima” w Brodnicy 3 listopad 2017r.

12. Udział sygnalistów z Okręgu toruńskiego w konkursach zgodnie z kalendarzem regionalnych, krajowych i międzynarodowych konkursów.

13. Udział w regionalnych, krajowych i międzynarodowych zgodnie z kalendarzem wydarzeniach związanych z kulturą łowiecką.

14. Promocja Łowiectwa poprzez artykuły w prasie lokalnej, zgodnie z kalendarzem okręgowej i krajowej , uczestnictwo Kół i władz Okręgu w uroczystościach lokalnych i regionalnych.

Na skutek nie przewidzianych okoliczności terminy  i zakres wydarzeń określonych w planie mogą ulec zmianie.

 

Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa ORŁ

 

Skład Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa:

kol. Paradowski Zygmunt – przewodniczący

kol. Arczykowska Janina

kol. Aronowski Gabriel

kol. Chłopecki Zbigniew

kol. Gardzisz Tomasz

kol. Gutowski Franciszek

kol. Hermanowski Tomasz

kol. Jeleniewski Jarosław

kol. Kalinowski Wiesław

kol. Kapuściński Kazimierz

kol. Karpiński Piotr

kol. Krzywdzińska Barbara

kol. Łuczak Andrzej

kol. Machel Jarosław

kol. Ociesa Wojciech

kol. Okruciński Stanisław

kol. Pietrzak Michał

kol. Przepierski Michał

kol. Rzymyszkiewicz Paweł

kol. Sacharuk Sławomir

kol. Zarembski Karol

śp. kol. Marek Łopusiewicz – 23 sierpnia 2016 – Odszedł w wieki 61 lat dobry kolega i przyjaciel.

kol. Lendzioszek Marian  – odszedł do krainy wiecznych łowów.

 

Niech Ci knieja szumi na łowiskach Krainy Wiecznych Łowów.
Darz Bór Kolego!
Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Okręgowa Rada Łowiecka w Toruniu.
Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu.
Koledzy i przyjaciele z Komisji Kultury i Etyki Łowieckiej.
Koledzy z KŁ „Bażant”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *