Szarak Nowe Miasto Lub.

2016-11-30_21h01_46Koło Łowieckie w Nowym Mieście Lubawskim powstało 15 lipca 1946 roku. W zebraniu założycielskim wzięły udział następujące osoby:

 1. Adamski Stanisław – urzędnik Starostwa
 2. Baczewski Józef – rolnik z Bratiana
 3. Bejger Władysław – rolnik z Nielbarka
 4. Błaszkowski Alfons – nauczyciel z Nielbarka
 5. Jezierski Karol – Szef Urzędu Bezpieczeństwa w Nowym Mieście
 6. Lendzion Stanisław – sekretarz Sądu Powiatowego w Nowym Mieście
 7. Marchlewski Antoni – rolnik z Brzozia Lubawskiego
 8. Mieszkowski Szczepan – Kierownik Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście
 9. Piotrowski Bernard – lekarz z Nowego Miasta
 10. Przybysz Józef – Starosta Powiatowy z Nowego Miasta
 11. Rosiński Anastazy – rolnik z Pacółtowa
 12. Śmiernik Józef – Burmistrz Nowego Miasta
 13. Topolnicki Zbigniew – pracownik Starostwa w Nowym Mieście
 14. Ułanowski Julian – Kierownik Szkoły Podstawowej w Bratianie
 15. Wyczułkowski Stanisław – Komendant Powiatowej M.O. w Nowym Mieście
 16. Wysocki Aleksander – malarz z Nowego Miasta
 17. Ziółkowski Franciszek – Vice Starosta z Nowego Miasta

 

Zebraniu przewodniczył Szczepan Mieszkowski. Owocem tego spotkania było utworzenie nowej organizacji myśliwskiej, której nadano imię „Klub Łowiecki w Nowym Mieście n/Drwęcą”. Przyjęto pierwszy statut, który składał się z ośmiu części, każda część została omówiona i przedyskutowana:

Część I         Nazwa Klubu, siedziba i teren działania.

 1. Zadania i charakter prawny Klubu.
 • Prawa i obowiązki członków.
 1. Władza Klubu.
 2. Rada i zadania Walnego Zgromadzenia.2016-11-30_21h02_06
 3. Walny Zjazd członków.
 • Komisja Rewizyjna.
 • Zadania Statutowe i likwidacja Klubu.

Zaprojektowano wzór pierwszej okrągłej pieczęci Klubu. Wyłoniono Zarząd i Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu weszli:

 • Szczepan Mieszkowski – Prezes
 • Anastazy Rosiński – Vice prezes
 • Józef Barczewski – Sekretarz
 • Julian Ułanowski – Skarbnik
 • Bernard Piotrowski – Łowczy

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Alfons Błaszkowski
 • Aleksander Wysocki
 • Stanisław Lendzion

W tamtym czasie, tereny łowieckie były wydzierżawiane od poszczególnych gmin. Na koniec 1946 roku Klub łowiecki posiadał umowy na dzierżawę sześciu gminnych obwodów o łącznej powierzchni 5917 ha. Szybko wzrastała liczba członków Klubu. Na początku 1947 roku było już 26 członków. Pierwsze polowanie zbiorowe odbyło się 21 grudnia 1946 roku. Było to polowanie na zające i lisy. Polowano „w kotły”. W dwanaście strzelb ubito 112 zajęcy i 1 lisa. Królem, tego pierwszego polowania, został Anastazy Rosiński, który pozyskał 18 zajęcy. W następnych latach notowano harmonijny rozwój Klubu. W 1953 roku na wniosek Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Olsztynie, Klub Łowiecki przekształcono w koło łowieckie o nazwie „P. Z. Ł. Koło Łowieckie Nr1 w Nowym Mieście Lubawskim”. Kołem kierował Zarząd w składzie:

 • Bernard Piotrowski – Prezes
 • Jan Świniarski – Vice prezes
 • Leopold Zakrzewski – Sekretarz
 • Walenty Żuralski – Łowczy
 • Alfons Kuźniewski – Skarbnik

Więcej…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *