Darz Bór Jabłonowo Pomorskie

history6Na terenach Gminy Jabłonowo Pomorskie łowiectwo sięga bardzo odległych czasów. Tradycją osiedlonych tu rodów szlacheckich było polowanie i opieka nad zasobami przyrodniczymi przyległymi do dworów, pałaców i majątków ziemskich, którymi zarządzali. „ …27 maja 1784 roku król pruski Fryderyk II nadał wieś i folwark jabłonowski ostatniemu podkomorzemu dobrzyńskiemu Adamowi Sumińskiemu. Z niewiadomych przyczyn  musiał on cieszyć się u władz pruskich wyjątkowymi względami, bo otrzymał wieś i folwark jabłonowski … prawem dziedzicznym i wiecznym… , wraz z licznymi przywilejami tj. prawem do trzech jarmarków i czterech odpustów w roku, na których wolno mu było organizować targi bydła i koni. Poza tym miał prawo połowu ryb i polowania na własne potrzeby…” Czas międzywojenny to okres w łowiectwie trudny, gdzie prywatnie myśliwi dzierżawili obwody łowieckie w poszczególnych sołectwach w gminie płacąc za to nie małe pieniądze.  W przekazach słownych od mieszkańców i starszych myśliwych wspomina się o prowadzeniu gospodarki łowieckiej przed 1945 rokiem przez myśliwych pana Bernarda Krysztofiaka, Antoniego Mendata i Jana Wilamowskiego. Gospodarzyli oni w swoich obwodach według przedwojennego modelu Związku Łowieckiego. Odbywały się też polowania, gdzie zarządca obwodu zapraszał swoich sąsiadów na łowy które trwały nawet po kilka dni. Upolowana zwierzyna była własnością gospodarza. mko2Polujący goście nie otrzymywali strzelonej zwierzyny i zapłaty, lecz po łowach byli zapraszani na biesiadę myśliwską organizowaną przez właściciela danego obwodu. Gospodarz zobowiązany był odpracować zaproszonym gościom polowaniem na ich terenach łowieckich. Taki model gospodarki łowieckiej przetrwał do czasów powojennych. W okresie tym na naszym terenie osiedliło się wiele osób, które posiadały pasję łowiecką i chęć gospodarzenia w gminie zasobami przyrodniczymi oraz zwierzyną łowną. Model polskiego łowiectwa zmieniał się w kolejnych latach, co było znakomitą okazją do założenia jednego dużego obwodu łowieckiego na terenach przyległych do Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz powstania Koła łowieckiego nr 6 Darz Bór, które rozpoczęło swą prawną działalność w 1953 roku. Więcej…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *