Do pobrania

Do pobrania:

Arkusz oceny prawidłowości odstrzału 2018.

Charakterystyka gatunków zwierzyny drobnej objętych programem (Zał nr 1).

Deklaracja członkowska do koła łowieckiego.

Deklaracja członkowska do PZŁ.

Drapieżniki negatywnie oddziałujące na gatunki zwierzyny drobnej objęte programem.

Druk zgłoszenia psa do konkursu.

Formularz Dane Osobowe Myśliwego.

Informacja o pozyskaniu zwierzyny grubej.

INSTRUKCJA Nr 1 w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania z działalności koła łowieckiego ŁOW-1

Karta zgłoszenia psa na próby pracy – konkurs psów myśliwskich.

Koła biorące udział w „Programie odbudowy populacji zwierzyny drobnej”
na terenie okręgu toruńskiego.

ŁOW-1 ROCZNE sprawozdanie z działalności koła łowieckiego.

Program edukacji ekologiczno – łowieckiej „MYŚLIWI – DZIECIOM, DZIECI – ZWIERZĘTOM”.

Projekt programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w woj. kuj-pomorskim.

O Ś W I A D C Z E N I E Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego/Nadleśnictwa/Starosty Powiatu*/ w zakresie potwierdzenia/nie potwierdzenia*/ celowości restytucji gatunków zaliczanych do zwierzyny drobnej.

Oświadczenie o możliwości i obowiązku ubezpieczenia.

Projekt programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w woj. kuj-pomorskim.

Protokół pobrania próbki krwi do badania dzika.

Roczny plan łowiecki.

Spis książek biblioteki ZO PZŁ Toruń.

Uszczegółowiony i uśredniony harmonogram rzeczowo-finansowy Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie kujawsko-pomorskim (Zał nr 3).

Wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego.

Wniosek o odznaczenie Koła Łowieckiego.

Wniosek o przyjęcie na staż.

W N I O S E K o przyznanie materiału hodowlanego lub środków finansowych na jego zakup w ramach „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie kujawsko-pomorskim”.

Załącznik do ŁOW-1.