Miesiąc: Listopad 2016

Wysokość składki członkowskiej w latach 2015-2019

Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu informuje, że zgodnie z uchwałą NRŁ nr 52/2014 z dn. 24 kwietnia 2014 roku wysokość składki na rok 2017 nie uległa zmianie i wynosi: składka normalna – 320,00 zł składka ulgowa – 160,00 zł Podwyższeniu o 2 złote ulega natomiast składka ubezpieczeniowa myśliwych (z 35,00 zł na 37,00 zł). Uwzględniając […]